پرستار امروز

بانک و مرجع مقالات فارسی

مشخصات یک عینک آفتابی خوب و ایده آل
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳ 

مشخصات یک عینک آفتابی خوب و ایده آل

 

عینک آفتابی پرستار امروز

 

مطالعات نشان داده است که اشعه ماورای بنفش می تواند شانس ابتلا به بیماری هایخطرناک چشمی نظیر آب مروارید، تحلیل رفتگی و آسیب به شبکیه و حتی آفتاب سوختگی راافزایش دهد.

امروزه متاسفانه در اغلب موارد از این عینک ها به عنوان وسیله تزئینی استفاده می شود وبه همین خاطر در انتخاب نوع آن دقت کافی نمی شود همچنین عده ای عینک آفتابی راوسیله ای غیر ضروری می دانند ولی عینک های آفتابی دارای فواید زیادی نیز می باشندالبته اگر درست انتخاب شوند ودر محیط هایی که نور شدت زیادی دارد عینک های آفتابیبه چند روش امکان دید را بهتر خواهند کرد.

در روزهایی که نور خورشید شدت زیادی دارد گیرندههای نوری شبکیه تحریک می شوند و حساسیت کنتراست آنها کاهش می یابد. عینک های آفتابیرنگ های نارنجی، بنفش، آبی  را جذب میکنند و این رنگها به صورت رنگ خاکستری باشدتهای مختلف دیده می شوند. در مقابل رنگهای سبز ، زرد و قرمز با این عینکها بهتردیده  می شوند و کنتراست رنگ افزایش می یابد و همین امر باعث می شود چشمان شما دربرابر تمام مضرات در امان باشد

 

یک عینک آفتابی مناسب باید واجد چند ویژگیباشد که از سوی انجمن اپتومتری آمریکا تعریف شده است:

۱) شیشه های عینکباید ۱۰۰ـ۹۹ درصد اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب کند.

۲) به میزان ۹۰ـ۷۵ درصداز شدت نور مریی بکاهد. خود انجمن اپتومتری آمریکا اعلام کرده که عمده عینک های مدروز فاقد این ویژگی هستند.

۳) باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر نشود.

۴) شیشهها باید خاکشستری، سبز ، زرد یا قهوه ای باشند که رنگ قهوه ای ارجحیت دارد.

همچنین عینک آفتابی باید کل فضای چشم و اطراف محوطه قرارگیری چشم در صورت را در بربگیرد.

 
کلمات کلیدی: اطلاعات عمومی ، دانستنیها